การผลิตข้าวสารบรรจุถุงสู่ตลาด

โดยเริ่มจากเมื่อข้าวเข้าสู่โรงงานจะต้องผ่านการชั่งน้ำหนัก สุ่มตรวจข้าวก่อนที่จะรับซื้อเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มาตรฐาน ทั้งการวัดความชื้น ซึ่งต้อง ไม่เกิน 14 % และการตรวจเช็คคุณภาพข้าวทางกายภาพตรวจเปอร์เซ็นต์ข้าวต้น ขนาดและลักษณะของข้าวให้ได้มาตรฐาน ตรวจเช็คการปลอม ปนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยข้าวเปลือกที่ได้คุณภาพจะเก็บเข้าไซโลและโรงเก็บ เพื่อรอเข้าสู่ขบวนการผลิตต่อไป

ข้าวเปลือกที่เข้าสู่ขบวนการผลิตจะผ่านขบวนการทำความสะอาดข้าวเปลือก ขบวนการกะเทาะข้าวเปลือกโดยผ่านเครื่องกะเทาะข้าวเปลือก ซึ่ง จะได้ผลผลิตออกมาเป็นข้าวกล้อง จากนั้นจะถูกส่งไปยังตะแกรงโยกเพื่อคัดแยกแกลบแยกข้าวเปลือก หรือกากออกจากข้าวกล้องที่กะเทาะ แล้ว และข้าวเปลือกก็ต้องวนไปผ่านการกะเทาะใหม่ เครื่องคัดแยก กรวด หิน และวัตถุเจือปน ทำการแยกวัตถุหนัก เช่นหิน เศษดินออกจาก ข้าวกล้อง ขบวนการขัดข้าวโดยขัดชั้นรำของข้าวกล้องจะถูกขัดออกไป ทำให้มีความขาวขึ้น ขบวนการขัดมันข้าวสารเพิ่มความมันเงาให้กับ เมล็ดข้าว แล้วผ่านไปยังตะแกรงเหลี่ยมเพื่อคัดปลายออกจากข้าวเต็มเมล็ด จากนั้นจะผ่านตะแกรงกลมเพื่อคัดแยกข้าวสารเต็มเม็ด และข้าวหัก ขนาดต่างๆ หลังจากนั้นจะมีการเช็คจากถาดรองว่า มีข้าวหัก ข้าวปลาย ปนมาหรือไม่ เครื่องคัดแยกเมล็ดเสีย เมล็ดข้าวปลอมปนที่ไม่ได้ คุณภาพโดยเครื่องซอลท์เตอร์ ทำการแยกสีข้าวและสิ่งปลอมปนที่มีมากับข้าว เช่น ข้าวเหนียว ข้าวท้องไข่ ข้าวมีจุดดำ เม็ดเหลือง เมล็ดข้าว เปลือก เป็นต้น หลังจากนั้นจะมีการเช็ควัดน้ำหนักให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ตรวจสอบว่ามีกาก ปนมากับข้าวหรือไม่ และตรวจสิ่งเจือปนด้วย เครื่อง Color Sorter ทุกๆ 30 นาที จากนั้นข้าวจะผ่านไปยังเครื่อง Metal detector ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ตรวจจับโลหะที่ปลอมปนมาจากข้าวสาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ส่วนในด้านกระบวนการบรรจุสินค้า จะมีการสุ่มตรวจคุณภาพโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพที่มีความ เชี่ยวชาญ ทุก 1 ชั่วโมงในห้อง lab ที่พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัยที่ทันสมัย ในการหาความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิและการ ตรวจ อะไมโลส ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างความมั่นใจได้ว่าได้ผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพที่ดี